Đào tạo chuyên sâu để trở thành Product Owner tại MoMo.

Yêu cầu

  • Điểm GPA từ 2.7/4 hoặc 7.0/10.

  • Tiếng Anh lưu loát và có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

  • Có tiềm năng lãnh đạo

  • Đam mê Công nghệ và Sản phẩm.

  • Khả năng tự nhận thức, ra quyết định, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh.

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Đào tạo theo trao đổi nhóm: trao đổi theo từng chủ đề và lĩnh vực chuyên môn.

Đào tạo bằng dự án: đào tạo thông qua hướng dẫn và trực tiếp tham gia vào các dự án cụ thể.

Được sự hướng dẫn trực tiếp từ Ban Giám đốc phòng Phát triển Sản phẩm của Ví MoMo

Anh Vũ Thành Công
Vice President - Product & Customer Service
Anh Nguyễn Việt Anh
Deputy Product Director

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

10.000.000 - 12.000.000 VND/tháng

Phí gửi xe

Ăn trưa

Team building